Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3268
Title: Kazimiera Krakowiak, Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006
Authors: Kołodziejczyk, Renata
Keywords: recenzja; Kazimiera Krakowiak; dzieci z uszkodzeniami słuchu
Issue Date: 2008
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Nauk Społecznych", 2008, Vol. 36, nr 2, s. 144-146
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3268
DOI: 0137-4176
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziejczyk_Renata_Kazimiera_Krakowiak_Studia_i_szkice_o_wychowaniu_dzieci_z_uszkodzeniami_sluchu.pdf84.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons