Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3259
Title: Application of metacognitive strategies in the development of emotional and motivational self-regulation of students with special educational needs. Research on children with ADHD
Other Titles: Zastosowanie strategii metapoznawczych w rozwoju samoregulacji emocjonalnej i motywacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania dzieci z ADHD
Authors: Kulik, Agnieszka
Kajka, Natalia
Keywords: metacognitive strategies; ADHD; emotional and motivational self-regulation; special educational needs; strategie metapoznawcze; samoregulacja emocjonalna i motywacyjna; specjalne potrzeby edukacyjne
Issue Date: 2021
Publisher: Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Citation: "Current Problems of Psychiatry", 2021, Vol. 22, nr 4, s. 284-293
Abstract: The aim of the presented study is to verify whether the visual methods (Mind Maps and Sketch-noting) considered as metacognitive strategies will help to strengthen emotional and motivational self-regulation in children with ADHD. In this experimental study, 135 participants took part, including 45 primary school students diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder with the presentation of mixed symptoms (M = 10.41; SD = 1.42), their parents (N = 45) and teachers (N = 45). The results obtained in the study indicate that after 25 training sessions with the use of both Mind Maps and Sketch-noting, children with ADHD make significantly fewer errors than during the first measurement. However, only in the Sketch-noting group did their average reaction time increase significantly, which indicates that they are more reflective. The presented metacognitive strategies can be successfully applied at school by students with ADHD and constitute a source of support for both students and teachers.
Celem prezentowanego badania jest weryfikacja, czy metody wizualne (Mapy Myśli i Notatki Wizualne) traktowane jako strategie metapoznawcze pomogą wzmocnić samoregulację emocjonalną i motywacyjną u dzieci z ADHD. W tym badaniu eksperymentalnym wzięło udział 135 uczestników, w tym 45 uczniów szkół podstawowych z rozpoznaniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi z objawami mieszanymi (M = 10,41; SD = 1,42), ich rodzice (N = 45) i nauczyciele (N = 45). Uzyskane w badaniu wyniki wskazują, że dzieci z ADHD popełniają znacznie mniej błędów po 25 sesjach treningowych z wykorzystaniem zarówno Mapy Myśli, jak i Notatek Wizualnych, niż podczas pierwszego pomiaru. Jednak tylko w grupie Notatek Wizualnych znacząco wzrósł średni czas reakcji dzieci, co wskazuje, że są one bardziej refleksyjne. Przedstawione strategie metapoznawcze mogą być z powodzeniem stosowane w szkole przez uczniów z ADHD i stanowią źródło wsparcia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3259
DOI: 10.2478/cpp-2021-0020
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajka_Natalia_Kulik_Agnieszka_Application_of_metacognitive_strategies.pdf499,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons