Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/320
Tytuł: Theological and moral aspects of vegetarianism
Tytuły równoległe: Teologiczne i moralne aspekty wegetarianizmu
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: prawa zwierząt; teologia moralna; weganizm; wegetarianizm; zwierzęta; animal rights; moral theology; veganism; vegetarianism; animals
Data wydania: 28-gru-2017
Wydawca: Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, 2017, T. 16, nr 1, s. 53-64.
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie coraz popularniejszego zjawiska wegetarianizmu z perspektywy teologii moralnej. Po syntetycznym opisaniu jego rodzajów dokonano charakterystyki motywacji, które leżą u podstaw rezygnacji ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego. Zastrzeżeń moralnych nie budzą decyzje argumentowane pragnieniem ascezy i wrażliwością na los zwierząt gospodarskich. Mogą być one wręcz uznane za ideał moralny. Odpowiedzialne praktykowanie wegetarianizmu nie stanowi także poważnego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Istotne obiekcje należy jednak skierować pod adresem wegetarianizmu motywowanego ideologicznie czy doktrynalnie. W swoich podstawach jest on bowiem sprzeczny z chrześcijańską wizją stworzenia.
This article presents the increasingly popular phenomenon of vegetarianism from the perspective of moral theology. After synthetically describing the different types of vegetarianism, this study identified what motivates people to refrain from the consumption of meat and animal products. Vegetarians’ sensitivity to the fate of livestock as well as their ascetic motivations do not incite any moral objections, but rather can be considered a moral ideal. Responsibly practicing vegetarianism poses no threats to human health. The main objections to vegetarianism pertain to the ideologies and doctrines that motivate people to practice it; for, these ideologies oppose a Christian understanding of creation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/320
Alternatywna Lokalizacja: http://rtk.uwb.edu.pl/tom/2017-1.pdf
DOI: 10.15290/rtk.2017.16.1.04
ISSN: 1644-8855
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Theological_and_Moral_Aspects_of_Vegetarianism.pdfArtykuł główny238,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons