Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/317
Tytuł: Inspiracje i metoda filozoficzna w teologii Hansa Ursa von Balthasara
Tytuły równoległe: Inspirations and method of Hans Urs von Balthasar’s philosophy
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: filozofia; Hans Urs von Balthasar; metoda; method; philosophy
Data wydania: 11-gru-2017
Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w Ełku
Źródło: Studia Ełckie, 2017, R. 19, nr 4, s. 391-399.
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie inspiracji, które legły u podstaw systemu filozoficznego stworzonego przez Hansa Ursa von Balthasara. Poszczególne etapy studiów i kariery naukowej zainteresowały szwajcarskiego myśliciela różnymi teoriami, wśród których trzeba przede wszystkim wskazać na neoplatonizm, egzystencjalizm oraz metafizykę klasyczną. Zwieńczeniem artykułu jest próba opisania metody Balthasara. W sposób niezwykle twórczy łączył on metody właściwe różnym dyscyplinom naukowym, co doprowadziło do ukształtowania oryginalnego systemu.
The purpose of this article is showing the inspiration behind the basis of system created by Hans Urs von Baltahasar. During years of studies and scientific career, the Swiss philosopher became fascinated by various theories, Neoplatonism, existentialism and classical metaphysics in particular. Furthermore, the article attempts a description of system methodology. Balthasar mixed methods of various scientific fields in exceptionally creative way, which led to creation of a unique system.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/317
Alternatywna Lokalizacja: http://www.studiaelckie.pl/images/sampledata/annex/studia_elckie/2017/4/28_K_Smykowski_Inspiracje.pdf
ISSN: 1896-6896
2353-1274
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Inspiracje_i_metoda_filozoficzna_w_teologii_Hansa_Ursa_von_Balthasara.pdfArtykuł główny344,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons