Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/310
Tytuł: Maryja pierwsza Konsekrowana
Tytuły równoległe: Mary, the first Consecrated Person
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: duchowość maryjna; życie konsekrowane; konsekracja zakonna; powołanie; naśladowanie Maryi; Marian spirituality; religious consecration; vocation; imitation of Mary
Data wydania: 2015
Wydawca: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater" Księży Marianów
Źródło: Salvatoris Mater, 2015, R.17, nr 1-4, s. 11-28.
Abstrakt: Mary is the most perfect model of the consecrated life. All aspects of the Gospel and the charism of the consecrated life in chastity, poverty and obedience have found their realization in her. The author reflects on the presence of Mary in the mystery of consecration and discusses the three stages of the consecrated person's life: calling (choice), offering oneself to God (a lasting decision to dedicate one's life to God) and sanctification (transformation) of one's life. Mary's example shows that the vocation and sanctification are primarily God's action in regard to man. Man's answer is the willingness to dedicate himself to God for the entirety of his lifetime (present and future). Human dedication has its full meaning only when it is united with the sacrifice of the Son of God. Mary - closely united with Jesus - gives us an example of this attitude.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/310
ISSN: 1507-1669
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Teresa_Paszkowska_Maryja_pierwsza_Konsekrowana.pdf498,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons