Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/304
Tytuł: Maryja nowym człowiekiem w Duchu Świętym
Tytuły równoległe: Maria - l’uomo nuovo nello Spirito Santo
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: nowy człowiek; rozeznawanie duchowe; kategoria zrodzenia; wypełniona Słowem i Duchem
Data wydania: 2008
Wydawca: Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater" Księży Marianów
Źródło: Salvatoris Mater, 2008, R.10, nr 3, s. 34-51.
Abstrakt: Maryja jest empirycznym – a nie teoretycznym, ideologicznym – modelem „nowego człowieka”, którego status inicjuje i doprowadza do pełni Duch Święty. Dla wierzących jest Ona miejscem spotkania tego, co Boskie i tego, co ludzkie; spotkania łaski i wiary. Jest paradygmatem postawy człowieka wobec Boga: swoim życiem, jedynym wprawdzie i niepowtarzalnym, zachęca nas do bycia synami i uczniami, do otwartości względem Ducha. W ten sposób Maryja staje się niejako «żywą egzegezą» Ewangelii (Jan Paweł II, Matka Zbawiciela List do uczestników sympozjum teologicznego poświęconego encyklice Redemptoris Mater, 22.05.1988, „L’Osservatore Romano” 9 (1988)nr 5,6) dla tych, którzy pragną jej wypełnienie widzieć w dziejach doczesnych ludzkości. Naoczność wielkich rzeczy dokonanych w Niej przez Boga dodaje ufności tym, którzy podejmują trud przemiany swego życia w Duchu. W tym znaczeniu, Kościół patrząc na Nią […] coraz bardziej wnika w swoją własną tajemnicę, w tę bosko-ludzką rzeczywistość, którą Duch Święty, Boski Paraklet, za sprawą Chrystusowego Krzyża i zmartwychwstania, wciąż na nowo stwarza w sercach żywych ludzi, a zarazem w głębi dziejów człowieka na ziemi – jakże bardzo nieraz splątanych i powikłanych, jak bardzo też podatnych na działanie «księcia tego świata» i wielorakich słabości każdego i wszystkich (tenże, Maryja była pierwsza (homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 20.05.1988, „L’Osservatore Romano” 9 (1988) nr 5, 7).
L’articolo ci presenta Maria come l’esempio partiolare dell’uomo nuovo nello Spirito (il Divno capolavoro dell’antropologia umana). La particolarità di Maria si riferisce alla piena fruttificazione dei suoi doni provenienti dallo Spirito Santo. Questa fruttificazione si rivela in diversi modi. Il fiat di Maria aperto alla vita concepita dallo Spirito è l’antitesi del diabolico non serviam, che porta la morte. La nuova umanità di Maria mette in rilievo la categoria del partorire e ci permette di rifiutare le visioni ideologiche del creare l’uomo nuovo sul cammino delle trasformazioni strutturali. Maria ci aiuta nel discernimento spirituale e ci accompagna nello sviluppo spirituale. Maria ricolma interiormente della Parola e dello Spirito tutto percepisce in modo diverso dal peccatore. In quanto l’umo nuovo Maria, il testimone oculare dei misteri divini, ci insegna il nuovo sguardo sulle realtà temporali.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/304
ISSN: 1507-1669
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Teresa_Paszkowska_Maryja_Nowym_człowiekiem_w Duchu_Swietym_edited.pdfartykuł główny928,35 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons