Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2901
Title: Dziedziniec pogan miejscem dialogu z niewierzącymi
Other Titles: Courtyard of the Gentiles as a place of dialogue with non-believers
Authors: Fiałkowski, Marek
Keywords: dialog; dialogue; niewierzący; non-believers; dziedziniec pogan; courtyard of the Gentiles; preewangelizacja; pre-evangelization; Kościół wobec niewierzących; the Church and non-believers
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła, red. W. Przygoda, M. Fiałkowski, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Lublin 2015, s. 103-113
Series/Report no.: Teologia Pastoralna w Polsce, tom 4
Abstract: Artykuł jest próbą zaprezentowania dziedzińca pogan, inicjatywy zaproponowanej przez Benedykta XVI, która ma służyć zbliżeniu i dialogowi ludzi wierzących i niewierzących w Boga. W tym celu nakreślono najpierw najważniejsze cechy zjawiska niewiary i obojętności we współczesnym świecie, następnie omówiono koncepcję dziedzińca pogan, a na koniec zaprezentowano możliwości wykorzystania dziedzińca pogan na rzecz preewangelizacji. Spotkania w ramach dziedzińca pogan, podejmujące uniwersalne i fundamentalne kwestie odnoszące się do całej ludzkości, pozwalają otwierać się na głębsze pytania o sens życia, tęsknotę za transcendencją i poszukiwaniem Boga. Wydaje się zatem, że inicjatywa ta może odegrać ważną rolę w dialogu z niewierzącymi.
Description: teologia pastoralna
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2901
ISBN: 978-83-8061-009-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialkowski_Marek_Dziedziniec_pogan_miejscem_dialogu_z_niewierzącymi.pdf278,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons