Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2898
Title: Świadectwo życia chrześcijańskiego osób świeckich w służbie ewangelizacji
Other Titles: Testimony of the Christian lifestyle of lay people in the service of evangelization
Authors: Fiałkowski, Marek
Keywords: świadectwo; testimony; katolicy świeccy; lay Catholics; ewangelizacja; evangelization; życie chrześcijańskie; Christian lifestyle
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Lublin 2012, s. 129-145
Series/Report no.: Teologia Pastoralna w Polsce, tom 2
Abstract: Katolicy świeccy stanowią zdecydowaną większość członków Kościoła katolickiego. Od ich postawy i zaangażowania w dużej mierze zależy dzieło ewangelizacji, będące podstawowym zadaniem Ludu Bożego. Zasadne zatem jest stawiane sobie pytań o kształt świadectwa życia chrześcijańskiego świeckich. Artykuł jest próbą ukazania, na czym polega i w czym się przejawia świadectwo katolików świeckich w perspektywie ewangelizacji. W tym celu najpierw omówiono samą istotę chrześcijańskiego świadectwa oraz świat jako miejsce jego składania, a także przestrzeń życia i pracy katolików świeckich. Następnie zostały przedstawione najważniejsze formy świadectwa oraz trudności na jakie napotyka ono we współczesności.
Lay Christians make up the most of the Catholic Church. The work of evangelization, the fundamental mission of God’s people, depends primarily on their attitudes and involvement. It appears to be justified then to raise questions in relation to the shape of the testimony as evidenced in lay people’s Christian lifestyle. This article attempts to demonstrate the character and manifestations of the testimony given by lay Christians in the context of evangelization. Both the essence of the Christian testimony and the world as its repository are discussed, as well as the domains of lay Catholics’ life and work. The most important forms of the testimony, as well as today’s challenges that it needs to face, are presented.
Description: teologia pastoralna
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2898
ISBN: 978-83-7702-395-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialkowski_Marek_Swiadectwo_zycia_chrzescijanskiego_osob_swieckich.pdf240,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons