Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2897
Title: Chrystologiczne podstawy wiary chrześcijańskiej
Other Titles: Christological foundations of Christian faith
Authors: Fiałkowski, Marek
Keywords: Jezusa Chrystus; Jesus Christ; wiara; faith; podstawy chrystologiczne; Christological foundations
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, red. W. Przygoda, K. Święs, Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, Lublin 2013, s. 145-158
Abstract: Artykuł jest próbą ukazania chrystologicznych podstaw wiary chrześcijańskiej, co wymaga refleksji nad osobą i dziełem Jezusa Chrystusa. Chodzi przede wszystkim o scharakteryzowanie związku pomiędzy chrystologią a wiarą, o odpowiedź na pytanie w jaki sposób ta pierwsza warunkuje i konstytuuje drugą oraz w jaki sposób refleksja nad osobą Jezusa Chrystusa powinna stawać się początkiem i impulsem głębokiej wiary. W tym celu najpierw ukazany został Jezus Chrystus objawiający człowiekowi Ojca, a następnie krótka synteza wiary w Syna Bożego i Jego obecności w Kościele. Na koniec zaprezentowano najważniejsze trudności na jakie napotyka we współczesnym świecie proklamowanie Osoby Chrystusa i Jego misji.
The article attempts to present Christological foundations of Christian faith. It aims mainly to describe the relationship between Christology and faith, to address the issue of how the former conditions and constitutes the latter, and how the reflection on Jesus Christ should be a spark and initiation of deep faith. The text presents Jesus Christ revealing God to people, and offers a brief synthesis of faith in God’s Son and His presence in the Church. Finally, it outlines the greatest challenges that faith in Jesus Christ and His mission must face.
Description: teologia pastoralna
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2897
ISBN: 978-83-7702-632-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialkowski_Marek_Chrystologiczne_podstawy_wiary_chrzescijanskiej.pdf189,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.