Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/279
Tytuł: Moral implications of Divine Mercy in individual, ecclesial and social life of Nigerians
Tytuły równoległe: Implikacje moralne Bożego Miłosierdzia w życiu indywidualnym, kościelnym i społecznym Nigeryjczyków
Autorzy: Sakaba, Samuel Kanta
Słowa kluczowe: Boże miłosierdzie; Nigeria; Kościół katolicki; dobro wspólne; Divine mercy; Catholic Church; common good
Data wydania: 20-cze-2018
Abstrakt: Miłosierdzie Boga jest szczególnym dobrem wspólnym dla Nigeryjczyków. Rozdział I przedstawił aktywność Boga w życiu człowieka i społeczeństwa nigeryjskiego w wymiarze historycznym. Rozdział kolejny pokazuje teologiczna wizje miłosierdzie Bożego w świetlne Starego i Nowego Testamentu oraz doświadczeń nigeryjskich. Następny rozdział wskazuje na Boże miłosierdzie jako powszechne zdanie. Ostatni rozdział podkreśla konieczność osobistego nawrócenia jako warunku koniecznego przemiany osobistej i społecznej.
God’s mercy is a common good to Nigerians. Chapter one presented history as God’s activity with man and Nigerians. In chapter two, I presented the theology of Divine Mercy in the context of OT, NT and Nigerians. In chapter three, mercy is a universal task. Chapter four underscored the necessity of conversion as a prerequisite of transformation.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Moralnej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/279
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sakaba_Moral_Implications_of_Divine_Mercy_edited.pdf6,03 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons