Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/278
Tytuł: Three notions important for consecrated life: Christ-forming – the formation of persons – humility
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: Christ-forming; the formation of persons; humility; chrystoformizacja; formacja osób; pokora
Data wydania: 2015
Wydawca: Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, 2015, T. 14/1, s. 159-175.
Abstrakt: Prezentowane hasła-pojęcia zostały przygotowane (w języku polskim) do Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej, tom 1-2, pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Chałas i ks. dr hab. Adama Maja, prof. KUL, która ukazała się w Polskim Wydawnictwie Encyklopedycznym w Radomiu (2016). Ich treść wpisuje się w kontekst formacyjno-pedagogiczny Roku Życia Konsekrowanego i organizowanych w tych okolicznościach konferencji naukowych podejmujących to zagadnienie. Opublikowane w języku angielskim propagują polską myśl teologiczną, która może być spożytkowana w szerszym obszarze badawczym.
Presented below keywords-concepts have been prepared (in Polish) to the Encyclopedia of Pedagogical Axiology, vol.1-2, edited by prof. Assoc. Krystyna Chałas and Rev. Assoc. Adam Maj, prof. KUL, which was released in Polish Publishing House by Peter and Joseph Wojcieszek, based in Radom (2016). Their content was part of the formation and pedagogical context of Year of Consecrated Life and the scientific conference taking up the issue organized in the universal Church. Published in English they are promoting Polish theological thought, which can be of use in a broacher reserch area.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/278
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszkowska_Three_notions_important_for_consecrated_life_Christ-forming_the_formation_of_persons_humility_ed.pdfartykuł główny285,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons