Kontrola operacyjna w parafii

No Thumbnail Available
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Abstract
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w parafii. Przedstawiona została najpierw istota kontroli operacyjnej, zwanej również kontrolą operacji, a następnie jej stosowanie w przedsiębiorstwach pierwszego i drugiego sektora. W dalszej części zostały ukazane możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w duszpasterstwie parafialnym, a zwłaszcza planów i programów duszpasterskich, realizacji duszpasterstwa oraz sprawujących posługę duszpasterzy.
The article presents the possibilities to use operational control in the parish. Firstly, the author defines the essence of operational control which is also called the control over the operation; next he presents how operational control is used in the primary and secondary sectors. In the further part of the article he enumerates the possibilities to use operational control in the parish pastoral care, with the emphasis on the pastoral plans and programs, on the realization of pastoral care as well as on the pastoral care priests’ ministry.
Description
teologia pastoralna
Keywords
kontrola operacyjna, operational control, kontrola operacji, control over the operation, kontrola w parafii, control in the parish, kontrola w duszpasterstwie, control in the pastoral care, parafia, parish, duszpasterstwo w parafii, pastoral care in the parish
Citation
"Roczniki Teologiczne", 2018, T. 65, z. 6, s. 111-121
ISBN