Bariery w komunikacji i poprawa jej skuteczności we wspólnocie parafialnej

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abstract
Artykuł jest poświęcony barierom w komunikacji we wspólnocie parafialnej i sposobom ich przezwyciężania. W pierwszej części zostały omówione bariery komunikacyjne między proboszczem a jego duchownymi współpracownikami. Następnie przedstawione zostały problemy w komunikacji między proboszczem a aktywnie zaangażowanymi świeckimi współpracownikami. Ostatnia część została poświęcona barierom komunikacyjnym między proboszczem a ogółem parafian. W procesie komunikacji na terenie parafii podstawową rolę odgrywa proboszcz jako jej pasterz, dlatego w artykule poświęcono uwagę przede wszystkim trudnościom w komunikowaniu się przez niego ze współpracownikami i parafianami. Trudności komunikacyjne między parafianami nie mają tak dużego znaczenia w życiu i działalności wspólnoty parafialnej.
The article is a dissertation on the subject of the barriers in communication in a parish community and on the ways of dealing with this problem. The first part is devoted to the communication barriers between the parson and his clergy co-workers. The next part of the article is devoted to the problems in the communication between the parson and the actively engaged lay co-workers. The final part concerns the communication barriers between the parson and the whole community of parishioners. In the communication process in the parish the parson plays the key role as its manager and the shepherd, therefore, the article is mainly devoted to the difficulties in the communication between him and his co-workers and other parishioners. The difficulties in communication between parishioners are not so meaningful in the everyday life and activity of the parish community.
Description
teologia pastoralna
Keywords
parish, parafia, communication, komunikacja, communication barriers, bariery komunikacyjne, effectiveness of communication, skuteczność komunikacji, parson, proboszcz, parishioners, parafianie
Citation
"Roczniki Teologiczne", 2019, T. 66, z. 6, s. 147-159
ISBN