Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2517
Title: Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce
Other Titles: An analysis of the constitutionality of restrictions on the exercise of freedom of religion during the coronavirus pandemic in Poland
Authors: Dyda, Konrad
Olszówka, Marcin
Keywords: wolność religii; ograniczenie korzystania z wolności religii; pandemia; zasada proporcjonalności; autonomia związków wyznaniowych; SARS-CoV-2; COVID-19; freedom of religion; legality of restrictions on the exercise of freedom of religion; pandemic; proportionality principle; autonomy of religious organizations
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego", 2020, T. 23, s. 441-469
Abstract: Konieczność przeciwdziałania rozwojowi pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wiąże się z koniecznością zachowania dystansu fizycznego oraz przestrzegania różnego rodzaju norm sanitarnych. Jednak w przypadku, gdy obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne prowadzą do ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności człowieka, muszą być ustanawiane w aktach normatywnych o odpowiedniej formie i treści. Tymczasem wiele z restrykcji wprowadzonych przez polskie władze w celu walki z pandemią, które limitowały korzystanie z wolności religii, nie spełniały standardów określonych przez Konstytucję RP.
The need to prevent the development of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic makes it necessary to maintain physical distance to comply with various types of sanitary standards. However, when restrictions imposed by public authorities lead to limiting the exercise of human rights and freedoms, they must be laid down in normative acts of appropriate form and content. Meanwhile, many of the restrictions introduced by the Polish authorities with a view to combatting the pandemic, which restricted the exercise of freedom of religion, did not meet the standards defined by the Polish Constitution.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2517
DOI: 10.31743/spw.10656
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2020, T. 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyda_Konrad_Olszowka_Marcin_Analiza_konstytucyjnosci_ograniczen_w_korzystaniu_z_wolnosci_religii_podczas_pandemii_koronawirusa_w_Polsce.pdf334,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons