Studia Prawnicze KUL, 2020, nr 3 : [25] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue DateTitleAuthor(s)Date accessionedLicense type
2020Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń–marzec 2020 r.Bucoń, Paweł14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Seminarium eksperckie „Wyzwania dla badań w obszarze współczesnych migracji międzynarodowych” Lublin, 16 grudnia 2019 r.Kosińska, Anna Magdalena14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Recenzja monografii naukowej dr. Marka Mrówczyńskiego pt.: „Uczestnicy postępowania upadłościowego”Wrzaszcz, Paweł14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej w Regionie Kurdystanu w IrakuBucoń, Paweł14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.11. 2017 r., II AKa 178/17Michalska-Warias, Aneta14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Postępowanie odwoławcze w procesie karnym na gruncie nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r. – zagadnienia wybraneŁukowiak, Bartosz14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Zakres obowiązywania zasady nemo se ipsum accusare tenetur na tle nowych rozwiązań technicznych i prawnych w motoryzacjiKret, Jakub14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Ochrona praw pracowników w zakresie zaangażowania w spółce europejskiej z siedzibą w PolsceGolema, Kamil14-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Analiza krytyczna rozwiązań ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i niektórych innych ustawCzesyk, Dawid11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020O wydziedziczeniu z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych względem spadkodawcyWolak, Grzegorz11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Stosowanie środków niepenalnych jako sposób reagowania na wykroczeniaTunia, Anna11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Koncepcja patient safety jako norma soft law na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych w systemie Rady EuropyTabaszewski, Robert11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Kara umowna a zastrzeżenie gwarancyjneSzanciło, Tomasz11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Nowa ustawa o spółdzielniach rolników – wybrane zagadnieniaSuchoń, Aneta11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy. Problem dualizmu postępowań administracyjnego i w sprawie wykroczeń w kontekście postępowania dowodowegoKuś, Artur11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymiKowalewska, Ewa11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym. Zagadnienia procesoweKłak, Czesław Paweł11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu jako przesłanka legitymacji czynnej wspólnika (akcjonariusza) do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy)Herbet, Andrzej11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Sytuacja procesowa oskarżyciela subsydiarnego – próba oceny skuteczności ochrony praw pokrzywdzonego w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego i jego nowelizacjiKaraźniewicz, Justyna Anna11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020W kwestii charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznejGapski, Maciej11-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25