Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/217
Tytuł: Lista dwunastu plemion w Ap 7,5-8
Tytuły równoległe: The list of the Twelve tribes in Rev 7:5-8
Autorzy: Kubiś, Adam
Słowa kluczowe: Księga Apokalipsy; 144 000 opieczętowanych; Dwanaście plemion Izraela,; Manasses; Efraim; Dan; Stary Testament
Data wydania: 2012
Wydawca: Biblica et Patristica Thoruniensia
Źródło: Biblica et Patristica Thoruniensia, 2012, T. 5, s. 51-83.
Abstrakt: Jedyna nowotestamentalna lista dwunastu plemion Izraela, znajdująca się w Ap 7,5-8, nie znajduje swego odpowiednika w żadnej liście synów Jakuba-Izraela czy też plemion Izraela zawartych w Starym Testamencie oraz literaturze okołotestamentalnej. Co więcej, żadne kryterium genealogiczne ani geograficzne nie przystaje do tej listy. Jeśli jednak zobaczymy w niej symboliczny obraz Kościoła, jako odnowionego, eschatologicznego Izraela, zbudowanego z dwunastu plemion Izraela na fundamentach dwunastu apostołów, wówczas zarówno dobór imion, jak i ich kolejność stają się zrozumiałe. Najbardziej enigmatyczna kwestia pominięcia plemienia Dana jest najprawdopodobniej efektem powiązania tego plemienia z idolatrią oraz z Judaszem Iskariotą. Podobnie, umieszczenie w liście Manassesa w miejsce, jak można by oczekiwać, Efraima, prawdopodobnie wynika z powiązania tego ostatniego z idolatrią i rebelią.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/217
ISSN: 1689-5150
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lista_dwunastu_plemion_w_Ap_7_5-8.pdf315,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons