Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/215
Tytuł: The Poor Widow’s Mites. A Contextual Reading of Mark 12:41-44
Autorzy: Kubiś, Adam
Słowa kluczowe: Ewangelia św. Marka; uboga wdowa; wdowi grosz; uczeń; ofiara; uczeni w Piśmie; Gospel of Mark; the poor widow; widow’s mite; offering; discipleship; scribes
Data wydania: 2013
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Biblijnych
Źródło: The Biblical Annales, 2013, Vol. 3, s. 339-381.
Abstrakt: An intriguing point of disagreement is evident among recent commentators on Mark 12:41-44 as to how we should understand the poor widow’s offering, whether as a positive or negative image. The crucial issue, raised for the first time by Addison G. Wright, is a proper grasp of the immediate narrative context of the poor widow’s story, which in his case produced the lamentable reading of the widow’s “deed.” Nevertheless, by widening the immediate narrative context and reading the account within the larger Markan framework, the interpretative ambiguity disappears. The widow is presented to Jesus’ disciples, and to the readers of the Markan story, as a positive example of selfdenial motivated by faith, love and devotion toward God. Thus, she not only stands as a symbol of the faithful remnant of Israel, but, most importantly, presents a picture of Jesus’ own self-offering on the cross.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/215
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
The_Poor_Widow_s_Mites._A_Contextual_Rea.pdf597,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons