Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1969
Title: Dzieje Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci MNiejszych w Polsce w latach 1923-1939
Other Titles: The History of the Province of the Assumption of Our Lady of the Order of Friars Minor in Poland in 1923-1939
Authors: Dąbrowski, Marcin
Keywords: franciszkanie; Śląsk; dwudziestolecie międzywojenne; Friars Minor; franciscan convents; Silesia
Issue Date: 9-Dec-2021
Abstract: Rozprawa opisuje losy jednej z polskich prowincji franciszkańskich w latach 1923-1939. Aby w sposób pełny ukazać jej historię, zwrócono uwagę na jej wewnętrzną organizację, przełożonych prawodawstwo oraz stan personalny. Niemało miejsca poświęcono historii konwentów należących do prowincji, sięgając przy tym do ich początków — nawet do średniowiecza. Uwzględniono także stopnie formacji franciszkańskiej, poczynając od kolegiów serafickich, które, chociaż nie były stricte formacją zakonną, do niej nawiązywały i przygotowywały. Praca przedstawia również historię nowicjatu oraz prowincjonalnych studiów filozoficznych i teologicznych. Autor zwrócił uwagę na codzienne życie zakonników w klasztorze, zwracając uwagę na przestrzeganie obserwancji zakonnej i uchybienia w tej dziedzinie. Praca traktuje również o działalności duszpasterskiej zakonników. W tej materii zwrócono uwagę na opiekę, jaką zakonnicy sprawowali nad Trzecim Zakonem św. Franciszka. Opisano także element działalności apostolskiej zakonników, jakim było głoszenie rekolekcji i misji parafialnych. Zakonnicy nie stronili od pracy duszpasterskiej w parafiach, chociaż w omawianym okresie prowadzono w prowincji tylko jedną parafię i jedną stację duszpasterską w Chorzowie. Pełny obraz prowincji zamyka przedstawienie działalności wydawniczej, która dla franciszkanów była częścią prowadzonego przez nich duszpasterstwa.
The dissertation depicts the history of one of the Polish provinces of the Order of Friars Minor in the years 1923-1939. In order to give justice to the history, attention is paid to the Province's internal structure, its superiors, law, and personal status. Some substantial space is dedicated to history of convents that belonged to the Province, with their beginnings reaching as far as the Middle Ages. The section of stages of Franciscan formation starts with seraphic colleges even though they were not a part of formation per se, yet referred to and reflected it significantly. In that light, the history of novitiate and provincial studies of philosophy and theology are presented. Next, the daily conventual life of Friars Minor becomes of interest, with particular emphasis put on the following of religious observance and failings against it. The last focus of the dissertation lays with the apostolic involvement of friars. In this regard, consideration is given to the care over the Third Order of Saint Francis; then, to preaching retreats and parish missions; and lastly, to parish ministry, although in the discussed period the Province hold only one parish and one pastoral station in Chorzów. To complete the images of the Province, the author looks into publishing activity, which from Franciscans was an essential element and a supplement of otherwise all pastoral involvements.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Roland Prejs
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1969
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dabrowski_Marcin_Dzieje_Prowincji_Wniebowziecia_NMP_w_latach_1923-1939.pdf2,46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.