Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBieś-Srokosz, Paulina-
dc.date.accessioned2021-10-27T10:56:28Z-
dc.date.available2021-10-27T10:56:28Z-
dc.date.issued2019-12-31-
dc.identifier.citation"Review of European and Comparative Law" 2019, T. 39, nr 4, s. 145-167pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1862-
dc.description.abstractTermin „uagencyjnianie” stanowi propozycję na określenie procesu tworzenia agencji rządowych, który przypada na początek lat 90. ubiegłego wieku. Według Autora niniejszego artykułu określenie to powinno zostać przyjęte do siatki pojęć polskiego prawa administracyjnego. Jednym z powodów jest fakt, że przedstawiciele doktryny prawa administracyjnego z innych państw, swobodnie, od kilkunastu lat, posługują się tym pojęciem właśnie w takim rozumieniu, jak zostało to przedstawione w tym opracowaniu. Stąd też, w artykule dokonano odniesień do modeli agencji w państwach europejskich, w których stanowią one przykład ważnych podmiotów w danym systemie prawnym.pl
dc.description.abstract"Agencification" is a term proposed to define the process of creating government agencies, which started in the early 1990s. According to the author, this term should be incorporated into the nomenclature of Polish administrative law, mainly due to the fact that administrative law scholars from other countries have been using it in the same sense as in this article for more than ten years. Therefore, the paper briefly discusses the models of agencies functioning in the legal systems of some European countries, where they play an important role.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectuagencyjnianiepl
dc.subjectagencje rządowepl
dc.subjectmodel agencjipl
dc.subjectniemieckie agencjepl
dc.subjectfrancuskie agencje/podmioty niezależnepl
dc.subjectbrytyjskie agencjepl
dc.subjectagencificationpl
dc.subjectgovernment agenciespl
dc.subjectmodel of agencypl
dc.subjectGerman agenciespl
dc.subjectFrench agencies/autonomous entitiespl
dc.subjectBritish agenciespl
dc.titleGovernment Agencies in Poland – an Example of Agencification of Public Administration. Comparative Legal Analysis of Selected Models of Agencies in European Countriespl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.31743/recl.4806-
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2019, Vol. 39, No 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bies-Srokosz_Paulina_Government_agencies_in_Poland.pdf136.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons