Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1862
Title: Government Agencies in Poland – an Example of Agencification of Public Administration. Comparative Legal Analysis of Selected Models of Agencies in European Countries
Authors: Bieś-Srokosz, Paulina
Keywords: uagencyjnianie; agencje rządowe; model agencji; niemieckie agencje; francuskie agencje/podmioty niezależne; brytyjskie agencje; agencification; government agencies; model of agency; German agencies; French agencies/autonomous entities; British agencies
Issue Date: 31-Dec-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Review of European and Comparative Law" 2019, T. 39, nr 4, s. 145-167
Abstract: Termin „uagencyjnianie” stanowi propozycję na określenie procesu tworzenia agencji rządowych, który przypada na początek lat 90. ubiegłego wieku. Według Autora niniejszego artykułu określenie to powinno zostać przyjęte do siatki pojęć polskiego prawa administracyjnego. Jednym z powodów jest fakt, że przedstawiciele doktryny prawa administracyjnego z innych państw, swobodnie, od kilkunastu lat, posługują się tym pojęciem właśnie w takim rozumieniu, jak zostało to przedstawione w tym opracowaniu. Stąd też, w artykule dokonano odniesień do modeli agencji w państwach europejskich, w których stanowią one przykład ważnych podmiotów w danym systemie prawnym.
"Agencification" is a term proposed to define the process of creating government agencies, which started in the early 1990s. According to the author, this term should be incorporated into the nomenclature of Polish administrative law, mainly due to the fact that administrative law scholars from other countries have been using it in the same sense as in this article for more than ten years. Therefore, the paper briefly discusses the models of agencies functioning in the legal systems of some European countries, where they play an important role.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1862
DOI: 10.31743/recl.4806
Appears in Collections:Review of European and Comparative Law, 2019, Vol. 39, No 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bies-Srokosz_Paulina_Government_agencies_in_Poland.pdf136.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons