Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1817
Title: Proces nawrócenia w wybranych filmach fabularnych. Studium z edukacji medialnej
Other Titles: The process of conversion in selected feature films from the media education perspective
Authors: Szczygieł, Adam
Keywords: film; nawrócenie; massmedia; twórca; duszpasterz; widz; conversion; mass-media; creator; pastor
Issue Date: 17-Sep-2021
Abstract: Rozprawa doktorska pt. Proces nawrócenia w wybranych filmach fabularnych. Studium z edukacji medialnej została poświęcona przeanalizowaniu możliwości wykorzystania filmu fabularnego w procesie nawrócenia człowieka. Nawrócenie to zagadnienie często podejmowane w różnych pracach naukowych z dziedziny nauk biblijnych, teologii duchowości czy na przykład teologii moralnej. istnieje szereg opracowań na temat filmów fabularnych ukazujących bohaterów przeżywających przemianę duchową. Nie brakuje prac poświęconych zagadnieniu wpływu filmu fabularnego na wybory dokonywane przez człowieka. Korzystając z tych opracowań oraz własnych badań, autor starał się znaleźć odpowiedź na pytanie: jak przy pomocy odpowiednio dobranych filmów fabularnych ukazać proces nawrócenia człowieka, prowadzący go do zjednoczenia z Chrystusem, a przez to zachęcać widza do zmierzenia ku doskonałości? W pierwszym rozdziale zostały przebadane źródła teologiczne takie jak Biblia, teksty św. Bonawentury, św. Ignacego Loyoli i bł. Jakuba Alberionego oraz nauczanie Kościoła.. Następnie sporządzono autorski schemat procesu nawrócenia. W drugim rozdziale schemat został zastosowany do analizy procesów nawrócenia sześciorga bohaterów filmowych. W trzecim rozdziale podsumowano wyniki badań. W oparciu o nie oraz nauczanie Kościoła na temat mass mediów przedstawiono drogowskazy dla twórców, duszpasterzy i widzów.
The principal aim of the doctoral dissertation was to determine to what extent feature films my be used to facilitate the process of human conversion. The issue of conversion is frequently touched upon in various scientific papers dealing with Bible studies, spiritual and moral theology. Many scholars take a deep insight into how watching specific feature films affects the decisions that the viewers make in their own lives. There are plenty of scientific studies of such kind that the author of this tapped into. He also conducted his own research. The aim of all those pursuits was to answer the following question: howa could thoghtfully selected feature films help illustrate the process of conversion understood as a pursuit to become one with Christ and howe could they stimulate the viewers to strive for perfection? The first chapter was devoted to analysisi of theological resources such as Scripture as well as the writings of St. Bonaventure, st. Ignatius of Loyola, bl. James Alberione and the doctrine of the church. Subsequently the author devised his own chart illustrating the process of conversion. this scheme was applied in the second chapter to analyze the history of conversion of six different movie protagonists. In the third chapter all the research results were summarized.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jarosław Woźniak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1817
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczygiel_Adam_Proces_nawrocenia_w_wybranych_filmach.pdf
  Restricted Access
1,69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.