Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1815
Title: Eucharystia jako źródło i wzór małżeńskiej i rodzinnej communio personarum. Studium teologicznomoralne
Other Titles: The Eucharist as a source and model of marital and family communio personarum. A theological and moral study
Authors: Wasilewski, Tomasz
Keywords: małżeństwo; rodzina; Eucharystia; communio personarum; teologia ciała; marriage; family; Eucharist; theology of the body
Issue Date: 29-Sep-2021
Abstract: Dysertacja, która ma ożywić refleksję teologiczną na temat małżeństwa oraz pomóc rozwiązać niektóre zagadnienia duszpasterskie w pierwszym rozdziale analizuje samo pojęcie communio personarum, w kontekście "teologii ciała" Jana Pawła II i zmian, jakie w nauczanie Kościoła wniósł Sobór Watykański II. Analiza biblijna oraz historiozbawcza desygnatu pojęcia wzbogacona jest o zagadnienia społeczne. Drugi rozdział odpowiada na pytanie, w jaki sposób to, co konstytuuje również tradycyjne wektory nauczania teologii dogmatycznej i moralnej na temat sakramentu małżeństwa, a w nim szczególnie związek kobiety i mężczyzny oraz szerzej związek rodziców z dziećmi? Rozdział ten opiera się w znacznej mierze na dynamicznej wizji teologii Eucharystii Josepha Ratzingera. Trzeci rozdział odpowiada na fundamentalne pytanie całe rozprawy: w jakim stopniu i jak, wykazana ścisła korelacja między tym, co specyficznie małżeńskie i specyficznie eucharystyczne w obu sakramentach staje się autentyczną drogą budowania małżeńskiej i rodzinnej communio personarum? W tej perspektywie omówione są zagadnienia szczegółowe: nierozerwalności i wyłączności w małżeństwie, sens komunikacji małżeńskiej, znaczenie aktu małżeńskiego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, kwestia rozwodów, udzielania Komunii osobom żyjących w powtórnych związkach, antykoncepcji, aborcji czy in vitro.
The dissertation, which purpose is to revive theological reflection on marriage and help to solve some pastoral issues, tn the first chapter examines the term of communio personarum, in the context of the John Paul II's. "Theology of Body" and related changes made by the Second Council of the Vatican. The biblical analysis and the salvation history referent is enriched with social issues. The second chapter answers the question of how, what consitutes the mystery of the Eucharist, also consistutes the traditional teaching of theology concerning the sacrament of marriage, especially the relationship between a a women and a man within it and between parents and children? Thsi chapter is based on Joseph Ratzinger's dynamic vision of the Eucharist theology. The third chapter answers the key question of this whole correlation between what specifically conjugal and Eucharistic in both sacraments becomes an authentic way of building a marital and family communio personarum? In this perspective, these detailed issues are discussed: indissolubility and exclusivity in marrage, marital communication issue, meanung of the marriage act, responsible parentood, divorce, Communion for remarried people, contraception, abortion and IVF.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks dr hab. Marian Pokrywka
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1815
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wasilewski_Tomasz_Eucharystia_jako_zrodlo_i_wzor_malzenskiej_i_rodzinnej_communio_personarum.pdf
  Restricted Access
3,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.