Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1807
Title: Antropologiczne uwarunkowania ars moriendi
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: Antropologia, ars moriendi, sztuka umierania, wychowanie do umierania; Anthropology, ars moriendi, the art of dying, education to dying
Issue Date: 2017
Publisher: Episteme
Citation: Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, red. Danuta Opozda, Magdalena Parzyszek, Lublin 2017, s. 71-82.
Abstract: Sztuka umierania (ars moriendi) wpisuje się w szeroko rozumiane wychowanie, tj. rozwój osobowy w różnych kontekstach i fazach ludzkiego życia. Sam termin ars moriendi może sugerować skoncentrowanie się na pragmatycznym podejściu do ostatniej fazy ludzkiego życia, w którym ukazane będą konkretne techniki służące właściwemu przeżywaniu tego okresu. W swoim artykule będę chciał przede wszystkim ukazać antropologiczne uwarunkowania ars moriendi poprzez przywołanie wybranych koncepcji filozoficznych. W kolejnym etapie ukażę wychowawcze konsekwencje ars moriendi wynikające z przyjętych założeń antropologicznych. The art of dying (ars moriendi) fits into education in its broadest sense, i.e. personal development in various contexts and stages of human life. The very term ars moriendi may suggest focusing on the pragmatic approach to the last stage of human life, showing specific techniques how to live appropriately this period. In my article, I would like to present mostly anthropological conditioning of ars moriendi through some philosophical concepts. In the next part, I am going to show educational consequences of ars moriendi resulting from assumed anthropological premises.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1807
ISBN: 978-83-62495-94-8
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeziorański_Antropologiczne_uwarunkowania_ars_moriendi.pdf3,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons