Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1794
Title: Misterium Narodzenia Pańskiego w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne na przykładzie wybranych homilii radiowych
Other Titles: The Mystery of the Nativity in the Polish post-conciliar preaching. A homiletic study on the exemple of selected radio homilies
Authors: Stefański, Piotr
Keywords: homilia; misterium; Narodzenie Pańskie; homily; mistery; nativity
Issue Date: 28-Jun-2021
Abstract: Problem badawczy pracy zawiera się w pytaniu: jakie treści należy głosić w homiliach uroczystości Narodzenia Pańskiego i w jakim stopniu są one obecne w polskim przepowiadaniu posoborowym? Rozstrzygnięcie tej kwestii umożliwia sformułowanie postulatów odnowy homilijnego głoszenia misterium Narodzenia Pańskiego. W pierwszym rozdziale pracy dokonano analizy tekstów lekcjonarza i mszału przypisanych do omawianego obchodu. celem badań było wyznaczenie głównych linii kerygmatycznych trzech celebracji uroczystości Narodzenia Pańskiego., tj. Mszt w nocy, Mszy o świcie i Mszy w dzień. Wyznaczony kerygmat w drugim rozdziale został pogłębiony teologicznie. Wskazano na urzeczywistnienie Słowa Bożego w liturgii, dokonano interpretacji życia słuchaczy w świetle obchodzonego misterium oraz zwrócono uwagę na kształtowanie moralności chrześcijanina odnowionej mocą łaski misterium Narodzenia Pańskiego. W trzecim rozdziale rozprawy dokonano analizy 26 homilii radiowych na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Na jej podstawie wykazano zgodności i pominięcia w przepowiadaniu kerygmatu tytułowego misterium. W czwartym rozdziale pracy sformułowano wnioski odnośnjie do niedociągnięć w głoszeniu tytułowego misterium oraz przedstawiono postulaty odnowy przepowiadania misterium Narodzenia Pańskiego.
The main aim of the thesis is to determine the content of preaching for Christmas solemnity and check if it is present in Polish postconciliar homilies. To accomplish this point it is necessary to analyze readings and prayers from the missal, which are attached to mass at night, mass at dawn and mass during the day of Christmas. As a result it is possible to define kerygma for those three celebrations. Second chapter concerns adaption of kerygma to main dimensions of homily: theological deepening, mystagogy, anthropological and moral reference. The subject of third chapter is analysis of 265 homilies broadcasted in catholic stations in Poland to find convergences and divergences with subjects founded in first chapter. Last part the thesis includes postulates of renewal in Christmas preaching.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1794
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stafanski_Misterium_Narodzenia_Panskiego_w_polskim_przepowiadaniu_posoborowym.pdf
  Restricted Access
8,38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.