Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1774
Title: Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Other Titles: The Role of Local Government Units in Maintaining Public Safety and Order
Authors: Jańczuk, Lech
Keywords: samorząd terytorialny; bezpieczeństwo publiczne; porządek publiczny; local government; public safety; public order
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Niniejsza publikacja prezentuje rozważania dotyczące przyczyn występowania sporów i właściwości kompetencyjnych przez organy administracji centralnej i terenowej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie obszarów właściwych dla organów administracji centralnej i terenowej w tym zakresie, z uwzględnieniem specyfiki jednych i drugich.
This publication presents a consideration of the reasons for the occurrence of disputes and competence properties by central and local administration bodies in the maintenance of public safety and order. The aim of this publication is to indicate the areas of competence of the central and local administration bodies in this respect, taking into account the specificity of one and the other.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1774
ISBN: 978-83-7702-947-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczuk_Lech-Rola_jednostek_samorzadu_terytorialnego.pdfKsiążka1,61 MBAdobe PDFView/Open
Janczuk_Lech-Rola_jednostek_samorzadu_terytorialnego-okladka.tifOkładka123,08 kBTIFFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons