Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1695
Title: Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek?
Other Titles: Modernist architecture in Lublin. Monument or unnecessary relic?
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: dziedzictwo kulturowe; cultural heritage; architektura modernistyczna; modernist architecture; modernizm w Lublinie; Modernism in Lublin; ochrona konserwatorska architektury nowoczesnej; preservation of modern architecture; muzea PRL-u; museums of PRL (Polish People Republic) period
Issue Date: 2018
Publisher: Archiwum Państwowe w Lublinie
Citation: Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. Piotr Dymmel, Robert Jop, Lublin 2018, s. 309-322
Abstract: Artykuł porusza dwa aspekty związane z dziedzictwem doby PRL-u: problemy ochrony konserwatorskiej architektury modernistycznej, szczególnie tej powstałej po II wojnie światowej, a także współczesne strategie placówek muzealnych prezentujących sztukę i przedmioty z życia codziennego doby komunizmu. W obliczu rosnącego zainteresowania modernizmem epoki PRL-u w środowiskach historyków architektury, konserwatorów zabytków, a także pasjonatów skupionych w różnych organizacjach pozarządowych, coraz częściej dyskutuje się o stworzeniu skutecznych narzędzi ochrony tej architektury. Jak pokazują przytoczone w tekście przykłady istniejące regulacje prawne często są bezradne wobec twardego prawa rynku. W drugiej części zostały przedstawione strategie i działalność instytucji o charakterze muzealno-wystawienniczym – zarówno państwowe, jak i prywatne – gromadzące dzieła sztuki i artefakty ‘niechcianego dziedzictwa’ okresu komunizmu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1695
ISBN: 978-83-938833-7-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Architektura modernizmu w Lublinie.pdfartykuł główny1,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons