Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1682
Title: Adam Marczyński około roku 1955 a mit wolności
Other Titles: Adam Marczyński circa 1955 and the myth of freedom
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: Adam Marczyński; Adam Marczynski; sztuka okresu odwilży; art in the Thaw period; Piet Mondrian; Piet Mondrian
Issue Date: 2019
Publisher: Związek Polskich Artystów Plastyków, Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo UMCS
Citation: Sztuka jako przestrzeń wolności? 23. Wschodni Salon Sztuki, red. Elżbieta Błotnicka-Mazur, Wojciech Mendzelewski, Jolanta Męderowicz, Lublin 2018, s. 47-55.
Abstract: W okresie „odwilży” Adam Marczyński wykonuje serie kompozycji, głównie w technice monotypii, o organicznych formach bliskich abstrakcji aluzyjnej. Tekst jest próbą skonfrontowania tych prac z mitem wolności w sztuce tego okresu, wypracowanym przez polityczny konsensus władzy i artystów, wobec artystycznych proweniencji dualistycznej koncepcji transcendencji formy Pieta Mondriana.
During the period of political Thaw, Adam Marczyński (1908-1985) – member of a Kraków artistic group – created a series of compositions, mainly in the monotype technique, depicting organic forms reminiscent of allusive abstraction. The essay is an attempt to confront these works with the myth of artistic freedom commonly associated with that historical period as the result of the unwritten consensus between the communist authorities and artist circles. The idea of transcendence of form seen as a common point connecting Piet Mondrian’s concept of reality and Adam Marczyński’s abstract works is an important problem also discussed by the author.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1682
ISBN: 978-83-62970-57-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Adam_Marczynski_okolo_1955.pdfartykuł główny266,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons