Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1672
Title: Relacja wychowawcza w ujęciu wybranych koncepcji antropologicznych
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: koncepcja człowieka; relacja wychowawcza; wychowanie; założenia antropologiczne.; concept of the human being; educational relationship; education; anthropological assumptions.
Issue Date: 2015
Citation: Paedagogia Christiana, nr 2 (36), r. 2015, s. 43-64
Abstract: Artykuł jest teoretycznym poszukiwaniem znaczenia terminu „relacja wychowawcza” w odniesieniu do wybranych założeń antropologicznych. Podstawowym problemem badawczym jest pytanie dotyczące tego, jak kształtuje się rozumienie/ opis/definicja „relacji wychowawczej” przy różnych koncepcjach teorii człowieka. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszym etapie zaprezentowano, czym jest „relacja” w ogóle. Na tym etapie posłużono się przede wszystkim analizami filozoficznymi. Następnie ukazano siatkę zagadnień problemowych warunkujących rozumienie „relacji”, a w ostatniej części przedstawiono wybrane koncepcje antropologiczne i ich reperkusje dla rozumienia „relacji wychowawczej”.
The article is a theoretical search for the meaning of the term “educational relationship” in reference to selected anthropological assumptions. The main research problem is the question about the development of the meaning/description/definition of “educational relationship” in regard to various concepts of the human being theory. In order to answer this question, the first part presented “relationship” in general. At this stage, mostly philosophical analyses were applied. The next part showed a network of problem issues conditioning the understanding of “relationship”, and the last one submitted selected anthropological conceptions and their repercussions for the understanding of “educational relationship”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1672
Alternative Location: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2015.025/8697
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.025
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_Relacja_wychowawcza_w_ujeciu_wybranych_koncepcji_antropologicznych.pdf342,35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons