Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1631
Title: „Telum manu fugit” jako ustawowa przenośnia nieumyślnego zabójstwa w średniowiecznym prawie kanonicznym. Uwagi na marginesie ewolucji teorii winy w prawie karnym
Authors: Jońca, Maciej
Keywords: prawo rzymskie; prawo kanoniczne; telum manu fugit; zabójstwo nieumyślne; homicidium involuntarium; rzymskie prawo karne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo UMCS
Citation: Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015, s. 71-85
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1631
ISBN: 978-83-7784-637-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jonca_Maciej_Telum_manu_fugit_zabojstwo_nieumyslne_prawo_rzymskie.pdf291,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons