Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1597
Title: Czas wolny i uczestnictwo w kulturze młodzieży polskiej i francuskiej
Other Titles: Free time and participation in the culture of Polish and French youth
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Czas wolny młodzieży polskiej i francuskiej, uczestnictwo młodzieży w kulturze, style spędzania wolnego czasu przez młodzież.; Free time of Polish and French youth, participation of young people in culture, styles of spending free time by young people.
Issue Date: 2011
Publisher: ITE-PIB w Radomiu i APS w Warszawie
Citation: Badanie – dojrzewanie – rozwój, red. F. Szlosek, ITE-PIB w Radomiu i APS w Warszawie, Warszawa-Radom 2011, ss. 144-154.
Abstract: Jednym z istotnych czynników determinujących zainteresowania czytelnicze i kulturalne młodzieży licealnej jest czas wolny, który w wielu sytuacjach bywa wykorzystywany bezplanowo, chaotycznie i przypadkowo, dlatego ważne jest dogłębne poznanie środowiska, w którym przebywa młodzież oraz ich stylu spędzania wolnego czasu. W artykule Autorka koncentruje się wokół uwarunkowań, funkcji i sposobów spędzania wolnego czasu licealistów, prezentując wyniki badań prowadzonych wśród młodzieży polskiej i francuskiej.
One of the important factors determining the reading and cultural interests of high school students is free time, which in many situations is used unplanned, chaotically and accidentally, so it is important to thoroughly understand the environment in which young people live and their style of spending free time. In the article, the author focuses on the conditions, functions and ways of spending free time of high school students, presenting the results of research conducted among Polish and French youth.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1597
ISBN: 978-83-7204-980-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Czas_wolny_i_uczestnictwo_w_kulturze_mlodziezy_polskiej_i_francuskiej.pdf228,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons