Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1566
Title: Transatlantycka strategia wobec Rosji w kontekście kryzysu ukraińskiego
Other Titles: Transatlantic strategy towards Russia in the context of the Ukrainian crisis
Authors: Podraza, Andrzej
Keywords: Stany Zjednoczone; Unia Europejska; Rosja; kryzys ukraiński; strategia transatlantycka; United States; European Union; Russia; Ukrainian crisis; transatlantic strategy
Issue Date: 12-Dec-2017
Publisher: Towarzystwo Nauki i Kultury 'Libra'
Citation: "Wschodni Rocznik Humanistyczny", 2017, T. XIV, nr 4, s. 9-21.
Abstract: Celem artykułu jest próba ujęcia podstawowych problemów w przyjęciu transatlantyckiej strategii wobec Federacji Rosyjskiej w kontekście wojny na Ukrainie. Wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich jest próba powrotu do polityki neoimperialnej przez Moskwę za prezydentury Władimira Putina. Z uwagi na szereg uwarunkowań dotyczących między innymi odmiennych wizji stosunków międzynarodowych i stosowania siły, Amerykanom i Europejczykom jest trudno przyjąć wspólne stanowisko wobec Rosji. Jest to jednak konieczne nie tylko dla przeciwdziałania agresji Rosji na Ukrainie, ale również dla odrodzenia i rozwoju wspólnoty atlantyckiej.
The aim of the article is an attempt to identify the basic problems in adopting the transatlantic strategy towards the Russian Federation in the context of the war in Ukraine. The challenge for the United States, the European Union and its member states is an attempt by Moscow to return to neo-imperial during the presidency of Vladimir Putin. Due to a number of determinants concerning, among other things, different visions of international relations and the use of force, it is difficult for Americans and Europeans to adopt a common position on Russia. However, this is necessary not only for counteracting Russian aggression in Ukraine, but also for the revival and development of the Atlantic community.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1566
ISSN: 1733-982X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podraza_Andrzej_Transatlantycka_strategia_wobec_Rosji.pdfArtykuł główny756,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons