Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1495
Title: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk
Other Titles: From the issues of theater studies and pedagogy. Jubilee book dedicated to Professor Maria Barbara Styk
Authors: Nowak, Marian
Stoch, Elżbieta
Borowska, Barbara
Keywords: teatr; drama; językoznawstwo; literaturoznawstwo; pedagogika; theater; drama; linguistics; literary studies; pedagogy
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Książka jest wyrazem szczególnego szacunku i uznania środowiska uczelnianego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II dla Profesor Marii Barbary Styk. W części II znalazły się obszerne studia i rozprawy z zakresu dramatu i teatru, pokazujące dziedzictwo teatru polskiego i obcego, jego nurty, kręgi tematyczne, recepcję krytyczną sztuk oraz myśl mistrzów. Jako materiał egzemplifikacyjny zamieszczono liczne fotografie. Z rozprawami z teatrologii korespondują studia z literaturoznawstwa, językoznawstwa, wspomnienia (część III) oraz rozprawy prezentujące myśl pedagogiczną i społeczną w aspekcie pedagogiki chrześcijańskiej (część IV).
The book is an expression of the special respect and recognition of the academic community of the Catholic University of John Paul II for Professor Maria Barbara Styk. Part II includes extensive studies and dissertations in the field of drama and theater, showing the heritage of Polish and foreign theater, its trends, thematic circles, critical reception of plays and the minds of the masters. Numerous photographs have been included as an example of an example. Corresponding with the dissertations in theater studies are studies in literary studies, linguistics, memories (part III) and dissertations presenting pedagogical and social thought in the aspect of Christian pedagogy (part IV).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1495
ISBN: 978-83-8061-048-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Marian_Stoch_Elzbieta_Borowska_Barbara-Z_problematyki_teatrologii_i_pedagogiki-okladka.tifOkładka287,3 kBTIFFView/Open
Nowak_Marian_Stoch_Elzbieta_Borowska_Barbara-Z_problematyki_teatrologii_i_pedagogiki.pdfKsiążka11,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons