Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1488
Title: Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej państwa XXI wieku
Authors: Kosienkowski, Marcin
Piskorska, Beata
Keywords: dyplomacja cyfrowa; e-dyplomacja; dyplomacja publiczna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Celem niniejszej pracy jest intensyfikacja badań w Polsce nad dyplomacją cyfrową. Składa się na nią dziewięć artykułów zawierających rozważania teoretyczne i analizujących konkretne przypadki e-dyplomacji. Autorom pozostawiono swobodę w podejściu do tematu – mogli oni skupić się tylko na poszczególnych aspektach dyplomacji cyfrowej lub odnieść się do problemu badawczego całościowo, kierując się przy tym własnym, nakreślonym przez nich w artykułach rozumieniem zagadnienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1488
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosienkowski_Piskorska_(red.)_Dyplomacja_cyfrowa.pdf5,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.