Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1473
Title: Dyplomacja cyfrowa po rosyjsku
Authors: Kosienkowski, Marcin
Keywords: Rosja; dyplomacja cyfrowa; e-dyplomacja
Issue Date: 29-May-2014
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej państwa XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 169–192.
Abstract: W rozdziale przedstawiono specyfikę rosyjskiej dyplomacji cyfrowej, a także poddano analizie działania władz Rosji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego państwa oraz działania prowadzone w ramach dyplomacji publicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1473
ISBN: 978-83-7702-802-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosienkowski_Marcin_ Dyplomacja_ cyfrowa_ po_ rosyjsku.pdf4,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.