Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1472
Title: Federacja Rosyjska wobec statusu Abchazji i Osetii Południowej
Authors: Kosienkowski, Marcin
Keywords: Rosja; Abchazja; Osetia Południowa
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo UMCS
Citation: Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008, s. 209–218.
Abstract: Abchazja i Osetia Południowa oderwały się od Gruzji w I połowie lat 90. XX wieku, dotychczas jednak status tych regionów nie został uregulowany – de facto są one niezależne od Republiki Gruzji, ale w świetle prawa międzynarodowego stanowią jej integralną część. Naszym zdaniem, znaczny, jeśli nie decydujący w pewnych przypadkach, wpływ na określenie statusu tych secesjonistycznych terytoriów ma Federacja Rosyjska. Państwo to może opowiedzieć się, po pierwsze, za reintegracją Abchazji i Osetii Południowej z Gruzją, po drugie, za utrzymaniem obecnego nieokreślonego statusu prawnego tych regionów i, po trzecie, za uzyskaniem przez nie niepodległości/ich przyłączeniem do Rosji. Celem niniejszego artykułu jest analiza trzech powyższych możliwości. Federacja Rosyjska oficjalnie popiera przywrócenie integralności terytorialnej Republiki Gruzji, jednak na takich warunkach, by Abchazja i Osetia Południowa miały realny wpływ na władzę w zjednoczonym państwie. W związku jednak z tym, że realizacja takiego scenariusza jest niemożliwa, ponieważ obecne władze Gruzji na czele z prezydentem M. Saakaszwilim nie zgodzą się na takie rozwiązanie, Rosja w rzeczywistości dąży do utrzymania obecnego nieokreślonego statusu prawnego separatystycznych regionów. Kreml wysyła przy tym sygnały, iż byłby gotów na opowiedzenie się za niepodległością/przyłączeniem Abchazji i Osetii Południowej do Federacji Rosyjskiej. Możliwość zajęcia takiego stanowiska jest jednak mało prawdopodobna i pełni raczej funkcję groźby, przy pomocy której Rosja dąży do ochrony swych interesów na arenie międzynarodowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1472
ISBN: 978-83-227-2843-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosienkowski_Marcin_ Federacja_Rosyjska_ wobec_ Abchazji_ i_ Osetii_ Poludniowej.pdf760,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.