Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1471
Title: Polityka Polski wobec Mołdowy
Authors: Kosienkowski, Marcin
Keywords: Polska; Mołdawia; polityka zagraniczna
Issue Date: 2009
Publisher: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Citation: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2009, s. 267–280.
Abstract: Polska uznała Republikę Mołdowy 27 grudnia 1991 r., dokładnie cztery miesiące po ogłoszeniu przez nią niepodległości, a stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane 14 lipca 1992 roku. Mołdowa odgrywa drugoplanową rolę w polityce wschodniej RP ze względu na to, iż nie sąsiaduje z Polską i dysponuje ograniczonym potencjałem politycznym, gospodarczym, militarnym i demograficznym. Nie oznacza to jednak, że jest przez Warszawę całkowicie ignorowana. Świadczą o tym m.in. regularne i bezpośrednie nawiązania do Mołdowy i/lub jej separatystycznego regionu – Naddniestrza – przez kolejnych ministrów spraw zagranicznych RP w corocznie wygłaszanej przez nich w Sejmie Informacji Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej oraz utrzymywanie kontaktów na najwyższym szczeblu – zarówno na poziomie bilateralnym, jak i na szerszym forum międzynarodowym, na przykład podczas spotkań GUAM, Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Forum Ekonomicznego w Krynicy czy w czasie konferencji międzynarodowych. Od początku lat 90. XX w. Polska realizuje – podobną w treści, choć z biegiem czasu intensyfikowaną – politykę wobec Mołdowy na następujących płaszczyznach: politycznej i społeczno-gospodarczej, odnoszących się do europejskich aspiracji Mołdowy i transformacji ustrojowej tego państwa niezbędnej do ich urzeczywistnienia; bezpieczeństwa, dotyczącej głównie konfliktu wokół Naddniestrza, ale też współpracy Mołdowy z NATO i kwestii energetycznych; społecznej (polonijnej), związanej z zamieszkującymi Mołdowę osobami polskiego pochodzenia oraz gospodarczej, dotyczącej obecności Polski na rynku mołdawskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1471
ISBN: 978-83-60695-10-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosienkowski_Marcin_Polityka_Polski_wobec_Moldowy.pdf2,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.