Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1448
Title: Unii i Polski ozdoba i chwała. Księżą zmartwychwstańcy wobec kultu i kanonizacji św. Józefata
Authors: Osadczy, Włodzimierz
Gieniusz, Andrzej
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo von Borowiecky
Series/Report no.: Biblioteka Cresoviana;
Description: Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 028/RI/2018/19 kwota finansowania 11 742 000 zł
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1448
ISBN: 978-83-664-80-24-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osadczy_Gieniusz_Unii_i_Polski_Ozdoba_i_Chwała.pdf5,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.