Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1428
Title: Filozoficzna apologia monofizytyzmu w Rozjemcy Jana Gramatyka
Other Titles: The Philosophical Apology of Monophysitism in John the Grammarian’s "Arbiter"
Authors: Mielnik, Dawid
Keywords: Philoponus; Arbiter; monophysitism; doctrinal debates; nature; Filopon; Rozjemca; monofizytyzm; spory doktrynalne; natura
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 73 (2020), s. 49-62
Abstract: The main purpose of the paper is an attempt of presentation of philosophical argumentation used by ancient philosopher John Philoponus for justifying the condemned by Council of Chalcedon monophysical doctrine. The purpose realization was possible thanks to analysis of arguments used by Philoponus which arguments were presented in six chapters of his Arbiter. The paper was divided into three parts. In the first one the profile of Arbiter was presented. In the second one, which was longer in relation to volume, the philosopher’s systematic teaching was analyzed. In the last one the most important features of Philoponus’ argumentation were presented. On the basis of the analysis it could be claimed that John Philoponus used the terms “nature” and “substance” interchangeably. What’s more, he used different examples for showing the legitimacy of his reasoning and he also builds next arguments on the ground of beforehand conclusions.
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia filozoficznej argumentacji wykorzystanej przez starożytnego filozofa Filopona do uzasadnienia potępionej na soborze chalcedońskim doktryny monofizyckiej. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki przebadaniu użytych przez Jana Gramatyka argumentów w sześciu rozdziałach traktatu Rozjemca. Opracowanie składa się z trzech części. Najpierw ma miejsce krótka charakterystyka analizowanego utworu. Następnie w objętościowo największej części pracy zostaje przeanalizowany systematyczny wykład filozofa pod kątem postawionego problemu badawczego. Wreszcie w części trzeciej wskazano na najważniejsze cechy argumentacji Jana Gramatyka. W świetle przeprowadzonych zestawień można zauważyć wyraźną tendencję Filopona do zamiennego stosowania takich pojęć, jak natura i substancja. Co więcej, autor traktatu chętnie sięga po różne przykłady mające wykazać zasadność jego rozumowania oraz wyraźnie buduje kolejne argumenty na podstawie uprzednio wyciągniętych wniosków.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1428
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4798
Appears in Collections:Vox Patrum, 2020, Vol. 73

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mielnik_Dawid_Filozoficzna_apologia_monofizytyzmu_w_Rozjemcy_Jana_Gramatyka.pdf408,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons