Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1412
Title: Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku
Other Titles: RACLAWICE PARISH INVENTORY OF 1923
Authors: Moskal, Tomasz
Keywords: Racławice; inwentarze kościołów parafialnych; historia Kościoła; parish church inventories; history of the Church
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 285-300
Abstract: Parafia Racławice k. Niska, została erygowana na przełomie XIII/XIV wieku. Źródła historyczne poświadczają w okresie staropolskim obecność co najmniej 3 kościołów. W połowie XVIII wieku właściciel części Racławic i Przędzela, Józef Grabiński, ufundował świątynię, która spłonęła w 1914 roku. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku przystąpiono do budowy nowego ośrodka kultu. Świątynia została poświęcona 8 maja 1922 roku. Inwentarz parafialny z 1923 roku ukazuje wysiłek, jaki duchowieństwo i wierni podjęli, by wyposażyć kościół w niezbędne paramenty liturgiczne.
The parish of Racławice near Nisko was founded at the turn of the 13th and 14th centuries. Historical sources testify to the presence of at least 3 churches in the Old Polish period. In the middle of the 18th century, the owner of a part of Racławice and Przędzela, Józef Grabiński, founded the church, which burned down in 1914. After Poland regained independence in 1918, a new centre of worship was built. The temple was consecrated on May 8, 1922. The parish inventory of 1923 shows the effort made by the clergy and the faithful to equip the church with the necessary liturgical parameters.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1412
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10009
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskal_Tomasz_Inwentarz_parafii_Raclawice_z_1923_roku.pdf321,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons