Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1359
Title: Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesności
Other Titles: Integral preschool education in terms of Edmund Bojanowski and the challenges of the present time
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: Edmund Bojanowski, pedagogika integralna, pedagogika przedszkolna; Edmund Bojanowski, integral education, preschool education
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
Citation: "Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna", 2013-2014, nr 5-6, z.12-13, s. 229-267.
Abstract: Pedagogika przedszkolna w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego jest pedagogiką integralną. Jest aktualną propozycją odpowiedzi na współczesne wyzwania w dziedzinie rozwoju i wychowania małego dziecka. Uwzględnia ona dorobek poprzednich pokoleń, diagnozę współczesnej sytuacji i konkretnej propozycji dla przyszłości. Integralne podejście zakłada odniesienie do filozoficznej koncepcji człowieka jako osoby oraz uwzględnianie pełnego kontekstu jej życia, rozwoju i działania w świecie. Z niej wynika ujmowanie w pedagogice Bojanowskiego również dziecięctwa uwzględniającego rozwój duchowego wymiaru osoby. Zgodnie z realistyczną teorią człowieka tak ujęta pedagogika określa czynności chronienia osoby oraz usprawniania intelektu i woli, zarazem wyćwiczenia władz zmysłowych w uważnych recepcjach i reakcjach na prawdę i dobro. Pedagogika ta ma swoje miejsca w pluralizmie (jeśli nie jest on pozorny) współczesnych teorii pedagogicznych, w wierności tradycji i otwartości na zmianę oraz w trosce o synergię między teorią i praktyką wychowawczą. Istotnym wymiarem prezentowanej koncepcji jest idea ochrony wpisana w proces edukacji małego dziecka.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1359
Alternative Location: http://www.collegiumverum.pl/files/zeszyty/zeszyty_pedagogiczna_12-13_druk_23.06.pdf
ISBN: 978-83-61140-51-1
ISSN: 2082-2944
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Integralna_pedagogika_przedszkolna_w_ujeciu_Edmunda_Bojanowskiego.pdf380,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons