Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1282
Title: Duch Święty jako żywioły natury w symbolicznych interpretacjach Starego Testamentu w tradycji łacińskiej
Other Titles: The Holy Spirit as Elements of Nature in Symbolic Interpretations of the Old Testament in the Latin Tradition
Authors: Bardski, Krzysztof
Keywords: Pismo Święte; Duch Święty; symbol; alegoria; wiatr; woda; ogień; Holy Bible; Holy Spirit; symbol; allegory; wind; water; fire
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 185-199
Abstract: Artykuł stanowi owoc badań nad patrystyczną i średniowieczną symboliką Ducha Świętego, na podstawie tekstów Starego Testamentu, wyrażoną przy pomocy obrazów sił natury, takich jak wiatr, woda i ogień. Zostały przedstawione i omówione najważniejsze interpretacje należące do tradycji Kościoła łacińskiego.
The article is the fruit of research on the patristic and medieval symbolism of the Holy Spirit, based on the texts of the Old Testament, as expressed through the help of images of elements of nature, such as wind, water and fire. The most important of such interpretations belonging to the traditions of the Latin Church are presented and discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1282
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.5747
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bardski_Krzysztof_Duch_Swiety_jako_zywioly_natury_w_symbolicznych_interpretacjach_Starego_Testamentu_w_tradycji_lacinkiej.pdf351,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons