Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1276
Title: Stwórcze działanie Bożego rûªḥ w Księdze Ezechiela
Other Titles: The Creative Activity of God’s rûªḥ in the Book of Ezekiel
Authors: Pikor, Wojciech
Keywords: Księga Ezechiela; duch Jahwe; pneumatologia; stworzenie; powołanie prorockie; wizja doliny wyschniętych kości; book of Ezekiel; spirit of YHWH; pneumatology; creation; prophetic call; vision of the valley of dry bones
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 69-87
Abstract: Celem artykułu jest przybliżenie teologicznego znaczenia rûªḥ w Księdze Ezechiela. Aktywność stwórcza Bożego ducha jest analizowana w opowiadaniu o powołaniu prorockim Ezechiela (Ez 1–3) oraz w wizji doliny wyschniętych kości (37,1-14). Wystąpienie tego samego wyrażenia rûḥî („mój duch”) w 36,27; 37,14 i 39,29 potwierdza nie tylko charakter stwórczy Bożego ducha, ale również pozwala uznać go za hipostazę Boga. Wewnętrzne odrodzenie dokonane przez ducha Jahwe czyni nie tylko z Ezechiela, ale również z Izraelitów manifestację obecności Boga w świecie.
The article aims to introduce the theological meaning of the rûªḥ in the Book of Ezekiel. The creative activity of God’s spirit is analyzed first in the prophetic call of Ezekiel (Ezek 1–3) and then in the vision of the Valley of Dry Bones (37:1-14). The same expression rûḥî (“my spirit”) in 36:27; 37:14 and 39:29 not only confirms the creative character of God’s spirit, but reveals its status as a hypostasis of God. The inner renewal – possible through God’s spirit – makes vital the manifestation of God on earth, not only to Ezekiel but also to the Israelites.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1276
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.5031
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pikor_Wojciech_Stworcze_dzialanie_Bozego_rûªḥ_w_Ksiedze_Ezechiela.pdf427,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons