Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1230
Title: Rodowody historyczno-patriotyczne misji ks. Jerzego Popiełuszki
Other Titles: Historical and patriotic lineage of father Jerzy Popiełuszko's Mission
Authors: Szczecina, Grzegorz Kamil
Keywords: Jerzy Popiełuszko; historia; patrioztyzm; ojczyzna; naród; history; patriotism; hemeland; nation
Issue Date: 2020
Abstract: Założeniem podjętego tematu badawczego jest zanalizowanie i komplementarne zegzemplifikowanie, w funkcji implikacji, świadomości histioryczno-patriotycznej ks. Jerzego Popiełuszki w całym kontekście jego życia. Dlatego też celem dysertacji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób dzieje (osoby, wydarzenia, fakty, literatura, mit polskości) ukształtowały osobowość, styl życia, miłość do Ojczyzny i kanon wartości ks. Popiełuszki, a także w jakim stopniu ów bogaty i złożony kontekst historyczno-patriotyczno-narodowy tworzył treść oraz podbudowę działań błogosławionego. Problem badawczy oraz efekty analizy źródeł i lteratury wygenerowały strukturę pracy, składającą się z pięciu rozdziałów o chrakterze problemowo-chronologicznym. Poczynając od środowiska rodzinnego, społecznego, pamięci o przodkach, kultywowania tradycji narodowych, poprzez etapy edukacji, formację seminaryjną, służbę wojskową oraz pierwsze lata kapłaństwa męczennika komunizmu, wskazano na te elementy, które kształtowały osobowość patriotyczną błogosławionego i jego miłość do Ojczyzny. Ważne w tym względzie były szczególne osobowe wzorce oraz ogólnonarodowe wydarzenia. Czasem afirmacji wartości historyczno-patriotycznych ks. Popiełuszki, a także dalszego ich generowania były ostatnie lata jego życia. Miłość do Ojczyzny przejawiała się w różnych elementach jego spoleczno-religijnej pracy: w posłudze wśród studentów i ludzi pracy, Mszach św. za Ojczyznę, nauczaniu, a przede wszystkim w męczeńskiej śmierci za Boga i Naród.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1230
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczecina_Grzegorz_ RODOWODY HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE MISJI KS. JERZEGO POPIElUSZKI_ TOM I.pdftom 13,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Szczecina_Grzegorz_ RODOWODY HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE MISJI KS. JERZEGO POPIELUSZKI_ TOM II.pdftom 25,35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.