Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1207
Title: "Moje ręce uczyniły flet i moje palce cytrę" (Ps 151,4). Obraz Dawida w Zwoju Psalmów (11QPsa) z Qumran
Other Titles: "My hands have made a flute and my fingers a zither" (Ps 151,4). The image of David in trhe Psalms Scroll (11QPsa) from qumran
Authors: Biegas, Marcin Jan
Keywords: Dawid; Kompozycje Dawidowe; Psalm 151; 11Q5; Qumran; David; Davids's compositions
Issue Date: 2020
Abstract: Teksty Psalmu 151 i Kompozycji Dawidowych obecnie w Zwoju Psalmów 11Q5) z groty jedenastej stanowią podstawę analiz nad postacią Dawida w prezentowanej dysertacji. Na całość pracy składają się takie elementy jak: wykaz skrótów, lista tabel, wstęp, trzy rozdziały, zakończenie i bibliografia.W pierwszym rozdziale (Zwój Psalmów 11QPsa i jego interpretacja) zaprezentowana została historia odkrycia i publikacji manuskryptu, jego struktura w relacji do Psałterza Masoreckiego i innych zwojów Psalmów z Qumran. Rozdział drugi, który jest główną częścią pracy, zawiera analizę Psalmu 151 i Kompozycji Dawidowych. Badanie tych tekstów przebiega według tego samego schematu: paleografia, datacja, tekst hebrajski wraz z polskim tłumaczeniem, krytyka tekstu (gdy chodzi o Ps 151), badanie języka hebrajskiego w przekroju diachronicznym (gdy chodzi o KD), analiza gatunku oraz formy literackiej i jej struktury. Ostatnim elementem dla obydwu części tego rozdziału jest egzegeza, zwieńczona krótkimi wnioskami. Trzeci rozdział zawiera najpierw porównanie Ps 151A i B z narracją 1 Sm16-17, by pokazać, w jaki sposób autor Psalmu dokonał egzegetycznej reinterpretacji przywalonych rozdziałów z 1 Księgi Samuela. W dalszej części przestudiowane zostały trzy główne pojęcia, które ukazała analiza Ps 151 oraz KD, tj. Dawid jako prorok i mędrzec (KD). W obydwu przypadkach najpierw ukazano tło biblijne, następnie przywołano fragmenty pism z Qumran, które dotyczą wyżej wymienionych idei, i na końcu tam, gdzie to możliwe - fragmenty literatury apokryficznej i wczesnochrześcijańskiej.
The Psalms Scroll (11Q5) is the base of dissertation, especially the two texts: Psalm 151 and David's Compositions which describes David's image, his qualities characterization, his musical abilities, his behavior (actions, activities), his relations with God and his literary activity. The dissertation consists of a list of abbreviations, a short introduction, three chapters, a compact final conclusion and a bibliography. In the first chapter (Psalms Scroll and its interpretation) I outline the history of the discovery of the Psalms Scroll, the history of its publication and interpretation. In this section I'm describing the scroll and I', giving a general overview of the scholarly discussion concerning the manuscript. The most important thing is the fourth paragraph which examines the structure and content of the Scroll in relation to the Biblical Psalter and others Psalms Scrolls from Qumran. In this space I correlate the sequence of the compositions from the Scroll 11Q5 with the arrangement of another Psalms Scrolls, especially from the fourth and eleventh Caves. The second chapter which is titled Exegesis of Psalm 151 and David's Compositions is the most extensive of all. The first half of this chapter concerning the Psalm 151 and the second concerning the David's Compositions have the same internal arrangement: paleography, Hebrew text with Polish translation, orthography, textual criticism, literary analysis of the poem and its interpretation. The only visible difference in the order of 2 half of this chapters concerns the analysis of the Hebrew language in the diachronic method. The Hebrew text with Polish translation is attached in both cases at the beginning of the chapter as the basis for follow up studies. The third and last chapter is titled: David in the Ps 151 and David's Compositions (11QPsa) in the context of Biblical and Qumran Literature. This part of the dissertation consists of 4 paragraphs. each one of these is really a summing up of the most important ideas found in the 2 chapter. Exegetical approach of Psalm 151 has shown David as a shepherd and ruler over the sons on covenant. Exegesis of David's Compositions has allowed to see David as a prophet and a sage.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Henryk Józef Drawnel, prof. KUL; promotor pomocniczy: ks. d Tomasz Bartłomiej Bąk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1207
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biegas_Marcin_Moje_rece_uczynily_flet_i_moje_palce_cytre»_(Ps_151,4)._Obraz_Dawida_w_Zwoju_Psalmow_(11QPsa)_z_Qumran.pdf
  Restricted Access
3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.