Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1103
Title: Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentowej greki Analiza merytoryczno-dydaktyczna
Other Titles: New Coursebook for Learning the Syntax of New Testament Greek: Analysis of Content and Didactic Potential
Authors: Piwowar, Andrzej
Keywords: Greek; koine; the syntax of biblical Greek; New Testament; język grecki; składnia biblijnej greki; Nowy Testament
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2019, T. 9, nr 3, s. 547-568
Abstract: Artykuł jest dokładną analizą treści książki D.P. Bécharda Syntax of New Testament Greek. A Student’s Manual . W zamyśle autora tej gramatyki ma to być podręcznik lub ewentualnie główna pomoc dla studentów Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie w nauce składni greki nowotestamentalnej. Szczegółowe badanie zawartości tego opracowania wykazało, że jego autor pominął wiele ważnych zagadnień syntaksy greki biblijnej, co sprawiło, że Syntax of New Testament Greek. A Student’s Manual nie może być uznane za całościowe opracowanie podjętego zagadnienia, a jedynie za gramatykę na poziomie podstawowym (wstępnym).
The article constitutes an in-depth analysis of D.P. Béchard’s Syntax of New Testament Greek: A Student’s Manual. The author conceives of the book as a coursebook for the students of the Pontifical Biblical Institute in Rome that will aid them in learning the syntax of New Testament Greek. Detailed analysis of the content of the book makes it clear that the author has overlooked many important aspects of biblical Greek. Because of that, Syntax of New Testament Greek: A Student’s Manual cannot be treated as a comprehensive overview of New Testament Greek but only as a grammar coursebook at the rudimentary level.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1103
DOI: https://doi.org/10.31743/biban.4725
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2019, Tom 9 (66), Nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piwowar_Andrzej_Nowy_podrecznik_do_nauki_skladni_nowotestamentowej_greki_Analiza_merytoryczno_dydaktyczna.pdf324,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons