Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1045
Title: Nieznany list Edmunda Bojanowskiego ze zbiorów prywatnych
Other Titles: Edmund Bojanowski's unknown letter from private collection
Authors: Puślecki, Łukasz
Keywords: Edmund Bojanowski; Elżbieta z Działyńskich Czartoryska; ks. Antoni Śmitkowski; korespondencja; ochronki wiejskie; correspondence; rural orphanages
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 231-257
Abstract: Autor artykułu podczas prowadzenia badań dotyczących dorobku naukowego E. Bojanowskiego natrafił przypadkowo na jego nieznany list z roku 1866. Treść korespondencji opatrzono szerokim komentarzem prezentującym jej kontekst historyczny. Przedstawiono przede wszystkim biografię odbiorcy listu – księdza Antoniego Śmitkowskiego. Przybliżono również współpracę założyciela służebniczek z fundatorką ochronki, której otwarcia dotyczy korespondencja – tj. z księżną Elżbietą z Działyńskich Czartoryską. Rozwinięto również wątek sposobu rekrutacji kandydatek do zgromadzenia służebniczek na przykładzie wspominanej w korespondencji Rozalii Krzekotowskiej.
Doing the research on E. Bojanowski’s scholarly achievements, the author of the article came across Bojanowski’s unknown letter of 1866. The correspondence was accompanied by an extensive comment on its historical context. First of all, the bibliography of the letter recipient (Rev. Antoni Śmitkowski) is presented. The article also describes the cooperation between the founder of the Sister Servants and the founder of the orphanage (its opening is discussed in the correspondence) – the Duchess Elżbieta Czartoryska née Działyńska. In addition, the author traces the recruitment process of the candidates for the congregation of the Sister Servants illustrated with the example of Rozalia Krzekotowska mentioned in the correspondence.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1045
DOI: /10.31743/abmk.6299
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puslecki_Lukasz_Nieznany_list_Edmunda_Bojanowskiego.pdf473,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons