Wybrane aspekty postępowania arbitrażowego. Prace studentów Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie

dc.contributor.authorSitek, Bronisław
dc.date.accessioned2021-09-29T09:05:07Z
dc.date.available2021-09-29T09:05:07Z
dc.date.issued2021-09-29
dc.description.abstractProblematyka arbitrażu tak krajowego, jak i międzynarodowego jest dość dobrze opracowana w doktrynie prawnej. Tym niemniej można znaleźć obszary badawcze, które wymagają nowego spojrzenia i pogłębionego zastanowienia. Kwestie te były przedmiotem dociekań członków Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych powstało siedem interesujących opracowań dotyczących głównie arbitrażu międzynarodowego. Autorzy w dużej mierze skupili się na zagadnieniach dotyczących postępowania arbitrażowego, jednakże monografia zawiera również opracowania wprowadzające, których tematyka opiera się na analizie podstaw prawnych arbitrażu krajowego oraz międzynarodowego. Pozostałe teksty przedstawiają zagadnienia szczegółowe, a także dogłębnie podkreślają różne a zarazem sprzeczne stanowiska doktryny i judykatury. Zbiór opracowań jest efektem przeprowadzonych badań i dyskusji członków Koła Naukowego pod kierownictwem prof. dra hab. Bronisława Sitka w związku z czym poza istotnym znaczeniem tematyki w szczególności dla prawa gospodarczego, również reprezentuje wysoki poziom merytoryczny.pl
dc.description.abstractThe issues of domestic and international arbitration are quite well described in the legal doctrine. Nevertheless, research areas can be found that require a new perspective and in-depth reflection. These issues were the subject of inquiries by members of the Scientific Society of Comparative Legal Studies at SWPS University of Humanities and Social Sciences in Warsaw. As a result of the conducted research work, seven interesting studies were created, mainly concerning international arbitration. The authors largely focused on issues related to arbitration proceedings, however, the monograph also contains introductory studies, the subject of which is based on the analysis of the legal foundations of domestic and international arbitration. The remaining texts present detailed issues, as well as in-depth emphasize the different and at the same time contradictory positions of the doctrine and judicature. The collection of studies is the result of research and discussions by members of the Scientific Society under the supervision of prof. dr hab. Bronisław Sitek, therefore, apart from the significant importance of the subject, in particular for economic law, it also represents a high substantive level.pl
dc.identifier.isbn978-83-8061-971-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1820
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpostępowanie arbitrażowepl
dc.subjectarbitraż krajowypl
dc.subjectarbitraż międzynarodowypl
dc.subjectopodatkowanie arbitrówpl
dc.subjectpostępowanie postarbitrażowepl
dc.subjectskarga o uchylenie wyrokupl
dc.subjectpostępowanie remisyjnepl
dc.subjectuznanie wyroku sądu polubownegopl
dc.subjectniewypłacalność stronypl
dc.subjectarbitration proceedingspl
dc.subjectdomestic arbitrationpl
dc.subjectinternational arbitrationpl
dc.subjecttaxation of arbitratorspl
dc.subjectpost-arbitration proceedingspl
dc.subjectpetition to set aside an awardpl
dc.subjecttie-in proceedingspl
dc.subjectrecognition of an arbitration awardpl
dc.subjectinsolvency of the partypl
dc.titleWybrane aspekty postępowania arbitrażowego. Prace studentów Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawiepl
dc.title.alternativeSelected aspects of arbitration proceedingspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sitek_B-Wybrane_aspekty_postepowania_arbitrazowego.pdf
Size:
2.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Książka
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
2.63 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: