Postulat animacji biblijnej duszpasterstwa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele i w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Przedmiotem analizy jest dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele”. Jest on najpierw odczytany w kontekście odnowy biblijnej, jaka miała miejsce w Kościele katolickim w XX wieku, w szczególności w związku z konstytucją Dei Verbum Soboru Watykańskiego II. Nowością dokumenty PKB jest położenie większego akcentu na kwestię aktualizacji i inkulturacji Biblii, jak również zwrócenie uwagi na duszpasterską rolę wspólnot podstawowych podejmujących lekturę Pisma Świętego. Pewną słabością dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele” jest zauważalny w nim brak współpracy biblistów z teologiami pastoralnymi. Ten mankament jest przezwyciężony w adhortacji Verbum Domini, której główny postulat zawiera się w „ubiblijnieniu całego duszpasterstwa”. W konsekwencji adhortacja stwarza nowe możliwości animacji biblijnej duszpasterstwa, rozwijając i pogłębiając postulaty wysunięte wcześniej w dokumencie „Interpretacji Biblii w Kościele”.
The first aim of the article is to place the document The Interpretation of the Bible in the Church within the context of the biblical renewal of the 20th century. Maintaining a continuity with the constitution Dei Verbum, the PBC puts in its document new elements which indicate the place of the Bible in the Church. It concerns mainly the actualization and inculturation of the Holy Scripture. Vital for pastoral work are recommendations on the biblical apostolate, above all those referring to basic communities that read the Bible. The analysis of the fourth chapter of the PBC’s document also yielded some critical comments concerning the presented postulates. The weakness of this document is, without any doubt, the fact that it was written from the biblical scholarly point of view, without the collaboration of pastoral theologians of various specialities. This fundamental deficiency of the document The Interpretation of the Bible in the Church is absent in exhortation Verbum Domini. Postulates presented by Pope Benedict XVI referring to “biblical animation of all pastoral work” show that the Bible is not an addition to pastoral work, but rather its source and essence. Proposals contained in the exhortation Verbum Domini give new opportunities for biblical animation in many areas of the life of Church.
Description
Keywords
„Interpretacja Biblii w Kościele", adhortacja Verbum Domini, katecheza biblijna, odnowa biblijna, duszpasterstwo biblijne, inkulturacja, aktualizacja, apostolat biblijny, Interpretation of the Bible in the Church, Verbum Domini, biblical animation, biblical catechesis, biblical renewal, inculturation, actualization, biblical apostolate
Citation
"Verbum Vitae" 35 (2019), s. 507-536
ISBN