Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Muzeum w Rybniku
Abstract
W artykule poruszono zagadnienie odbudowy i przebudowy budynków dworcowych po zniszczeniach dokonanych podczas I wojny światowej. Przedstawiono także stan linii i obiektów kolejowych, odziedziczonych przez Rzeczpospolitą po latach zaborów i zbrojnych konfliktów. Bazując na publikacjach z okresu międzywojennego, szczególny nacisk położono na ideowe podłoże kształtowania formy architektonicznej odbudowywanych obiektów zgodnie z założeniami polskiego stylu narodowego. Ilustrację tematu stanowi charakterystyka licznych przykładów odbudowanych, przebudowanych i nowo wzniesionych dworców z terenów objętych administracją wileńskiej i warszawskiej dyrekcji kolei. Wyboru obszaru badań dokonano na podstawie analizy wielkości zniszczeń i zakresu odbudowy.
Description
Keywords
styl narodowy, dworce kolejowe, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita
Citation
Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016, s. 240-279.
ISBN
978-83-63959-16-6