Od form narodowych do architektury funkcjonalnej w wybranych realizacjach Bohdana Kelles-Krauzego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Via Nova
Abstract
W artykule przeanalizowano wybrane realizacje Bohdana Kelles-Krauzego, które jak w soczewce obrazują przemiany form architektonicznych w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) z wykształcenia i zawodu był architektem, wykształconym na Politechnice Lwowskiej. Kilkakrotnie zmieniał posady, zanim w 1921 roku na stałe osiadł w Lublinie wraz z rodziną. Został zatrudniony na stanowisku architekta powiatowego. Krauze zaprojektował kilkadziesiąt budowli w Lublinie i na Lubelszczyźnie, zróżnicowanych stylowo i funkcjonalnie. Na przykładzie tych obiektów można prześledzić kierunek i tempo przeobrażeń form architektonicznych, zachodzących w szacie urbanistycznej miasta, przechodzących stopniowo od poszukiwań stylu narodowego początku lat 20. XX wieku do modernizmu obecnego powszechnie od połowy lat 30.
The article analyses selected projects by Bohdan Kelles-Krauze, which reflect the transformations of architectural forms in Poland in the interwar period. Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) was an architect by education and profession, educated at the Lviv Polytechnic. He changed jobs several times before he settled permanently in Lublin with his family in 1921. He was employed as a district architect. Kelles-Krauze has designed several dozen buildings in Lublin and the Lublin region, varied in style and function. Using these objects as an example, it is possible to trace the direction and pace of transformations of architectural forms taking place in the urban layout of the city, gradually moving from the search for a national style in the early 1920s to modernism, which was commonly present since the mid-1930s.
Description
Keywords
architektura dwudziestolecia międzywojennego, interwar architecture, architektura w Lublinie, architecture in Lublin, modernizm, modernism, styl narodowy, national style, Bohdan Kelles-Krauze, Bohdan Kelles-Krauze
Citation
Trwałość? Użyteczność? Piękno? : architektura dwudziestego wieku w Polsce, red. Agnieszka Zabłocka-Kos, s. 51-55
ISBN
978-83-60544-87-7